ZAKLÁDÁNÍ FIREM
NÁPOVĚDA

Výpis z rejstříku trestů

Pro založení firmy je potřeba výpis z rejstříku trestů:

 • Pokud máte trvalý pobyt na území ČR, postačí výpis z českého rejstříku – zařídí jej náš notář (výpis je v ceně založení firmy).
 • Pokud jste občan EU bez trvalého pobytu v ČR, pak pro většinu členských zemí EU jej za Vás vyřídí náš notář (s výjimkou Itálie, Nizozemí a Portugalska). Doba založení Vaší firmy se však prodlouží o 1 až 20 dní, v závislosti na dané zemi (výpis je v ceně založení firmy).
 • Pokud jste občanem třetí země (a nemáte trvalý pobyt v ČR), musíte mít výpis z rejstříku trestů ze své země (s oficiálním a ověřeným překladem). Oficiální překlad je každý, který vyhotoví osoba uvedená v Evidenci znalců a tlumočníků a bude to překlad úřední (s kulatým razítkem). Náklady na výpis a překlad hradíte Vy a o tuto dobu se prodlouží založení firmy.
 • POZOR – výpisy dodávejte vždy aktuální (ne starší 1 měsíce)!

Ověření dokumentů v zahraničí

 • Klienti na Slovensku mohou provést ověření dokumentů u libovolného notáře. Vzájemná ověření ČR x SR se uznávají bez dalšího. Následně nám ověřené dokumenty zašlou doporučenou poštou na adresu Office option, s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (o odeslání pošty nás prosím informujte). O tuto dobu se prodlouží založení firmy.
 • Klienti mimo ČR a SR musí ověřené dokumenty opatřit úředním překladem (viz výše). Proto doporučujeme provést ověření dokumentů v ČR (a zaslat nám je elektronicky pomocí autorizované konverze), nebo v SR (a zaslat nám je poštou).

Co je to autorizovaná konverze (v ČR)

Autorizovaná konverze dokumentů představuje převedení dokumentu z papírové (listinné) podoby do podoby elektronické anebo naopak. Autorizovaná konverze má obecně stejný význam jako klasická ověřená kopie.

Jak konverzi provedete?

 • Dokumenty, které vám zašleme e-mailem vytiskněte a navštivte nejbližší kontaktní místo CzechPOINT (zpravidla pošta, notář, obecní a krajské úřady). Vyhledejte si je zde: www.czechpoint.cz/web
 • Požádejte o ověření Vašeho podpisu na obou dokumentech (Plná moc, Prohlášení jednatele). Poproste úředníka, aby ověřovací nálepku nalepil vedle Vašeho podpisu.
 • Následně požádejte o autorizovanou konverzi obou dokumentů (každý zvlášť). Obdržíte 2x papír „Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze“.
 • Získané údaje úschovny zadejte co nejdříve po kliknutí na odkaz, který vám zašleme spolu s instrukcemi.

Rizikové země, daňové ráje, exekuce a insolvence

Pokud se Vás (či společníků) týká některý z níže uvedených bodů, pak nás nejprve kontaktujte.

 • Dlouhodobě pobýváte a/nebo máte občanství a/nebo pocházíte z rizikové země, či daňového ráje.
 • Vy a/nebo Vaše stávající firma je v exekuci, či insolvenci.