Nápověda k zakládání firem

Výpis z rejstříku trestů

Pro založení firmy musíte doložit výpis z rejstříku trestů:

 • Pokud máte trvalý pobyt na území ČR, postačí výpis z českého rejstříku – zařídí jej náš notář (výpis je v ceně založení firmy).
 • Pokud jste občan EU bez trvalého pobytu v ČR, pak pro většinu členských zemí EU jej za vás vyřídí náš notář (s výjimkou Itálie, Nizozemí a Portugalska). Doba založení Vaší firmy se tím ale prodlouží o 1 až 20 dní, v závislosti na dané zemi (výpis je v ceně založení firmy).
 • Pokud jste občanem třetí země (a nemáte trvalý pobyt v ČR), musíte mít výpis z rejstříku trestů ze své země (s oficiálním a ověřeným překladem). Oficiální překlad je každý, který vyhotoví osoba uvedená v Evidenci znalců a tlumočníků a bude to překlad úřední (s kulatým razítkem). Náklady na výpis a překlad hradíte Vy a o tuto dobu se prodlouží založení firmy.
 • UPOZORNĚNÍ – výpisy dodávejte vždy aktuální (ne starší 1 měsíce)

Ověření dokumentů v zahraničí

Jak postupovat při ověření úvodních dokumentů (Plná moc a Prohlášení jednatele), když nemáte trvalý pobyt v České republice:

 • Klienti na Slovensku mohou nechat ověřit dokumenty u libovolného notáře. Vzájemná ověření ČR x SR se uznávají bez dalšího.
 • Klienti mimo ČR a SR musí ověřené dokumenty opatřit úředním překladem (viz výše). Proto doporučujeme provést ověření dokumentů v ČR (a zaslat nám je elektronicky pomocí tzv. autorizované konverze), nebo v SR (a zaslat nám je poštou).

Co je to autorizovaná konverze (v ČR)

Autorizovaná konverze dokumentů znamená převedení dokumentu z papírové (listinné) podoby do podoby elektronické anebo naopak. Autorizovaná konverze má obecně stejný význam jako klasická ověřená kopie.

Jak konverzi provedete?

 • Dokumenty, které vám zašleme e-mailem (Plná moc a Prohlášení jednatele), vytiskněte a navštivte nejbližší kontaktní místo CzechPOINT (zpravidla pošta, notář, obecní a krajské úřady).
 • Požádejte o ověření svého podpisu na obou dokumentech. Poproste úředníka, aby ověřovací nálepku nalepil vedle Vašeho podpisu.
 • Následně požádejte o autorizovanou konverzi obou dokumentů (každý zvlášť). Obdržíte 2x papír „Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze“.
 • Číselné kódy uvedené na Potvrzení o předání pak co nejdříve zadejte do našeho systému. Odkaz do systému najdete v úvodním e-mailu, který jsme vám poslali společně s Plnou mocí a Prohlášením jednatele.

EXEKUCE A INSOLVENCE

Pokud se Vás (či společníků) týká některý z níže uvedených bodů, pak nás nejprve kontaktujte.

 • Dlouhodobě pobýváte a/nebo máte občanství a/nebo pocházíte z rizikové země, či daňového ráje.
 • Vy a/nebo Vaše stávající firma je v exekuci, či insolvenci.
 • Bydlíte na úřední adrese.
Napište nám zprávu

Napište nám zprávu a my se vám ozveme.

Vaše jméno
Váš e-mail
Váš telefon
Vaše zpráva