Vyberte si seriózního provozovatele sídla firmy

Myslel jsem si, že nesrovnalosti, které jsem popisoval v článcích (Seriózní firmy s virtuálním sídlem se úřadů bát nemusejí a Virtuální sídlo není ochrana před daňovou kontrolou), jsou už dávnou minulostí. Že se trh od nepoctivých provozovatelů virtuálních sídel postupně vyčistil a zůstali jen ti seriózní. Bohužel, mýlil jsem se.

Známý kamaráda má firmu umístěnou ve virtuálním sídle u konkurence a co se nestalo. Úřad po nich požadoval sdělení ekonomického sídla, tj. sídla dle zákona o DPH: „…sídlem u osoby povinné k dani je adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu…“.

Netuším, proč úřadu neoznámili holou skutečnost, že k výkonu rozhodnutí dochází zpravidla v bytě jednatele. Namísto toho se obrátili na svého poměrně známého a velkého provozovatele virtuálních sídel v Praze a ten jim písemně (a zdarma) potvrdil, že se v jeho prostorách scházejí a uskutečňují jednání a valné hromady. A to i přesto, že v jeho kancelářích nebyli několik let…

Hlava mi to nebere. Vždyť stačí, aby si úřad vyžádal data všech jednání a valných hromad a poté je zkontroloval s účetnictvím, např. s knihou jízd, jízdenkami a podobně. Poté nejenže to celé praskne, ale jako podezřelí budou vnímány nejen ostatní firmy daného „klienta“, ale i jiní zákazníci provozovatele. A ti se nejspíš mohou těšit na zvýšenou pozornost ze strany úřadů.

Jistě, možná to mají skvěle ošetřeno a v jejich konkrétním případě bude úřad krátký. Ale pokud je to standardní praxe daného provozovatele, pak bych se měl na pozoru.

Závěrem – ač se opakuji, vždy si vyberte takového provozovatele virtuálního sídla, který s úřady komunikuje a jednoznačně takové praktiky odsuzuje. V našich sídlech mimo jiné vypovídáme Smlouvu těm klientům, kteří se zabývají pochybnou či podvodnou činností. Nechceme mít pouze sídla na dobré adrese, ale také v dobré společnosti. Víme, že takový přístup se nám dlouhodobě vyplatí.