Virtuální sídlo si může založit i plátce DPH

Nejen z diskuze na internetu, ale i od notáře se můžete dozvědět úplné nesmysly. Klient nám napsal: „U notáře jsem se dnes dozvěděl, že virtuální sídla jsou určena pro firmy, které neplatí DPH. Tato skutečnost mi byla neznámá ani jsem ji nikde na Vašich stránkách nenašel. Moje firma plátcem DPH nyní není a v budoucnu pravděpodobně ani nebude. Přesto bych chtěl mít jasno.“

Naše odpověď zněla takto: „Nikoli. Naše firma má také virtuální sídlo a jsme plátci DPH. Žádné peripetie jsme stran finančního úřadu neměli. Ani naši klienti.“

Pravdou ovšem je, že finanční úřady (konečně!) přitvrdily v boji proti takzvaným karuselovým obchodům, tedy podvodům na dani z přidané hodnoty, které představují významnou část úniků DPH (více na Wikipedii v článku Karuselový podvod). Snahou finančního úřadu je, buď neregistrovat nebo důkladně prověřovat nové subjekty bez příjmů k DPH. Využívají k tomu všech nástrojů, které mají k dispozici, např. sdělení „ekonomického sídla“, tj. sídla dle zákona o DPH:

„…sídlem u osoby povinné k dani je adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu…“

Od roku 2015 je skutečné sídlo povinným registračním údajem; pod celkem vysokou sankcí. Více naleznete v Pokynu Generálního finančního ředitelství. Tedy pokud uvedete, že máte sídlo virtuální, budou na finančním úřadě chtít skutečné (ekonomické) sídlo. To teoreticky může být i byt, ze kterého jednatel společnosti podniká. Stejně tak to mám i já – své firmy se snažím řídit maximálně efektivně, automatizovaně, elektronicky a na dálku. Kancelář skutečně nepotřebuji, i proto využívám virtuální sídlo. Nejen to je důvod, proč jsou naše sídla za skvělou cenu.

A na závěr – pokud jde o nově založenou firmu, která nemá klienty, příjmy, jednatel společnosti bydlí na úřední adrese či v zahraničí a zároveň se chce stát plátcem DPH, pak je prakticky jisté, že si ji finanční úřad důkladně prověří. Pokud jste pravý opak, finanční úřad Vám problémy určitě dělat nebude.