Sídlo firmy můžete mít kdekoliv, virtuální je ale nejpohodlnější

Také jste se setkali s následující zavádějící informací, kterou záměrně šíří někteří konkurenti či neznalí úředníci? „…na rozdíl od mnohé konkurence neposkytujeme sídla firem ve sklepě, kočárkárně, kumbále, garáži, skladu či jiném nevhodném prostoru. Sídlo firmy ve sklepě s sebou přináší riziko zrušení společnosti ze strany obchodního soudu…“.

Zní to celkem logicky, že ano? Podívejme se však, co na to říká Zákon č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání, a to v § 31 odst. 2: „…podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo… a …podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu…“.

A co z toho vyplývá? Sídlo si určuje podnikatel sám svým vlastním rozhodnutím a při volbě sídla není zákonnou úpravou omezován. Znamená to, že pokud je zmiňovaný sklep, kočárkárna či kumbál zapsán v katastru nemovitostí jako nebytový prostor, můžete k němu získat Souhlas majitele s umístěním sídla či místa podnikání a použít jej pro zápis do příslušného rejstříku.

Pozor si ale musíte dát na tyto tři body (z pohledu zákona):

  1. K danému prostoru musíte mít Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla/místa podnikání.
  2. Budova musí být označena štítkem společnosti.
  3. Na dané adrese musíte přijímat korespondenci.

Naše doporučení – snažte se, aby budova vypadala reprezentativně. Přeci jen, když se váš obchodní partner podívá na fotografie sídla prostřednictvím Seznam či Google mapy a uvidí místo hezké budovy odrbanou a polorozpadlou garáž na periferii, co si asi tak pomyslí o vaší serióznosti?

Označení budovy štítkem problém jistě nebude. Ovšem k sídlu v kočárkárně, sklepu, garáži i skladu potřebujete ještě poštovní schránku, jinak vás neminou komplikace při přebírání došlé korespondence. Navíc se z pohledu úřadů vystavujete riziku označení „nekontaktní osoba/firma“ a s tím spojené zvýšené možnosti kontrol i postihů.

A jak je to s případnou kontrolou úřadů na místě? Přečtěte si článek Sídlo není provozovna, zasedačku nepotřebujete.

Závěrem – ať konkurence nebo úředníci tvrdí cokoliv, vy už nyní víte, že své sídlo můžete mít tam, kde uznáte za vhodné, splníte-li zákonné podmínky. Pokud však chcete mít sídlo bez starostí, v reprezentativní budově a se skvělými službami za férovou cenu, pak se obraťte na nás.