Provozovna, místo podnikání….

Provozovna, místo podnikání, sídlo firmy

Často zaměňované pojmy, které byste si raději plést neměli!

Chcete-li začít podnikat, musíte se zorientovat nejen na trhu, ale také na úřadech a institucích, které v začátku podnikání budete muset navštívit, ale také si musíte ujasnit význam některých důležitých výrazů. Orientovat se v podnikatelském, potažmo daňovém názvosloví není, jak by se mohlo na první pohled zdát, úplně snadné a jasné. A jak je známo, neznalost zákona (a vlastně pojmů a povinností s ním souvisejících) neomlouvá. A abyste se vyhnuli případným potížím způsobených záměnou nebo vlastním špatným výkladem pojmů, připravili jsme pro Vás „malý podnikatelský slovník pojmů“, který se věnuje třem základním výrazům.

Víte, jaké jsou rozdíly v pojmech „místo podnikání“, „sídlo firmy“ a „provozovna“. A víte, že můžete mít i virtuální sídlo firmy?

Jednou z nejčastějších chyb začínajících, někdy bohužel i ostřílených podnikatelů, jsou mylné výklady slov „místo podnikání“, „sídlo firmy“ a „provozovna“ a „virtuální sídlo“ a jejich chybné používání v praxi i na úřadech. Udělejte si v nich raději jasno hned, na začátku, a jednou pro vždy, ať se vyhnete případným nepříjemnostem či nedorozuměním. Víte přeci, že neznalost se neomlouvá…

Budete si zřizovat místo podnikání nebo sídlo firmy?

To záleží především na tom, jakou formu podnikání si zvolíte, zda budete podnikat jako právnická nebo fyzická osoba.

Sídlo firmy je adresa, místo, kde ve skutečnosti sídlí podnikatelský subjekt – právnická osoba (s.r.o., a.s., k.s., aj.).

Sídlo firmy je obvykle zapsáno ve veřejném rejstříku, nejčastěji v rejstříku obchodním. Každá právnická osoba musí mít své sídlo, bez něj nemůže vůbec existovat. Sídlo firmy má každá právnická osoba pouze jedno, které si zvolí při zřízení subjektu. Pokud se v průběhu činnosti rozhodne sídlo změnit, vzniká povinnost tuto změnu promítnout nejen do veřejného rejstříku, ale i do dalších právních dokumentů.

Místo podnikání je obdobou sídla firmy, avšak místo podnikání se zapisuje u podnikající fyzické osoby, OSVČ.

Místo podnikání má i fyzická osoba nutně zapsané v obchodním, živnostenském nebo jiném rejstříku, který je určen předmětem podnikání. Volba místa podnikání však není pevně stanovena ani Živnostenským zákonem, ani Obchodním zákoníkem, ale obecně platí, že místo podnikání musí být místem, odkud podnikatel skutečně řídí danou podnikatelskou činnost, tedy adresa, na níž vykonává svou ekonomickou činnost, uzavírá obchodní smlouvy, kam mu chodí firemní korespondence, odkud fakturuje a provádí další podnikatelské úkony, přičemž konkrétní výkon činnosti může (např. coby kominík, dopravce) fakticky vykonávat každý den na jiném místě. U menších podnikatelů bývá místo podnikání zapsáno v místě trvalého pobytu nebo lépe na adrese provozovny.

Provozovna

Provozovna je prostor, v němž se vykonává určitá podnikatelská činnost. Je-li provozovna zřízena, musí být nahlášena na Živnostenském úřadě a musí být také náležitě označena. Provozovnou může být například dílna, prodejna či kancelář, ordinace nebo také mobilní stánek a jejich počet není na jednoho podnikatele nikterak omezen. Jeden podnikatel může mít provozoven vícero, takřka neomezeně, ale sídlo firmy může mít pouze jedno. Ke každé provozovně musí mít podnikatel užívací nebo vlastnické právo nebo je-li v pronajatém prostoru, musí s ní souhlasit vlastník prostoru.Provozovna se označuje identifikačním číslem osoby (jestliže je přiděleno) a obchodním jménem, pokud se jedná o obchod, musí být vyznačena také za provoz zodpovědná osoba.

Virtuální sídlo, virtuální kancelář a možnosti jejich využití

Při založení s.r.o. je možné sídlo takové obchodní společnosti vytvořit také jako virtuální kancelář, respektive virtuální sídlo. Mnoho právnických osob si v poslední době zapisuje svá sídla společností do obchodního rejstříku na adresu jinou, než kde skutečně sídlí a vykonávají vlastní ekonomickou činnost, a to na zmíněnou adresu tzv. virtuálního sídla nebo také tzv. fiktivního sídla.

Virtuální sídla se využívají především jako fakturační a korespondenční adresy, kde je i možnost příslušné administrativní činnosti, čímž podnikatel získá hned několik výhod. Zejména se tak vyhne pronájmu či nákupu drahých kancelářských prostor anebo získá prestižní adresu.

Důvodů, proč si zvolit právě zápis virtuálního sídla, je mnoho, ať už se jedná o virtuální kanceláře v Praze nebo Brně na prestižní adrese, nebo často bývá důvodem také skutečnost, že právnická osoba skutečné sídlo vzhledem k předmětu svého podnikání nepotřebuje, například při obchodování na internetu. V tomto případě je využití možnosti obsluhovat své klienty z virtuální kanceláře nebo virtuálního sídla, je nasnadě. Výhodu virtuální kanceláře nebo sídla často využívají také ty subjekty, jenž z různých důvodů nemají možnost si své skutečné sídlo do obchodního rejstříku zapsat, například, podnikají-li z bytu. V takovém případě podnikatelé, kteří nepotřebují kanceláře reálné, při založení s.r.o. volí variantu virtuální kanceláře, respektive zapisují do rejstříku virtuální sídlo. Při založení s.r.o. si však dejte pozor a dostupné nabídky poskytnutí sídla společnosti si dobře porovnejte – jejich služby i ceny jsou nezřídka dosti odlišné.

Současná právní úprava zřizování virtuálních sídel umožňuje a platí, že do Obchodního rejstříku podnikatel povinnost zapsat své skutečné sídlo nemá. Proto, neváhejte a využijte možnost vybrat si sídlo společnosti tam, „kde se vám zrovna zlíbí“.Virtuální sídla v Brně nebo Praze jsou vyhledávány nejčastěji, proto, pokud jste si vybrali pro vaše sídlo firmy město Brno, ačkoli bydlíte jinde, svůj „Brno office“ jako virtuální kancelář můžete otevřít s minimálními náklady i úsilím.

Virtuální sídlo je služba, která se liší zpravidla jen prestižní lokalitou a cenou.Vyzkoušejte si služby Office option virtuální kancelář, virtuální sídlo Brno na 3 měsíce JEN za 199 Kč! A když budete spokojeni – a my víme, že ano – můžete u nás pokračovat dál jen za 199 Kč měsíčně.

Photo credit www.gratisography.com, licence CC BY 2.0