Firma nemusí mít označení na budově

Jeden z mýtů, který dokonce šíří i někteří neznalí úředníci, se týká označení sídla firmy. Oč běží?

Živnostenský zákon § 31, odstavec 2 hovoří jasně; „Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem, objekt, v němž má místo podnikání.“

V praxi to znamená, že každá firma, která sídlí ve vlastní či pronajaté budově a je jedinou společností sídlící na této adrese, je povinna označit budovu řádnou cedulkou. Jelikož se objektem rozumí určitý ohraničený prostor, pak by měl být tento prostor označen viditelně zvenčí, tedy na vnější hranici, před vstupem dovnitř, nikoliv až uvnitř.

Většina firem má však své sídlo pouze v určité části budovy nebo konkrétní kanceláři. V takovém případě stačí umístit cedulku s informací viditelně před vstupem do vašeho objektu (prostoru) neboli sídla. K tomu může posloužit recepce nebo vstupní dveře do budovy, čímž bude účel zákona naplněn.

Zákon navíc nedefinuje vzhled daného označení. Pouze říká, že je třeba firmu „…viditelně označit…“. Proto zpravidla bývá u recepce či vstupu do budovy seznam všech firem sídlících v dané budově. A to buď ve formě vytištěného seznamu v clip-rámu nebo tabule s polepem.

Závěrem – označit své sídlo ze zákona musíte, ale ne vždy platí, že to musí být cedulka na baráku. A proč o tom vlastně píši? Setkal jsem se s tím, že jeden provozovatel klientům pronajímal „prostor“ pro umístění štítku na domě včetně jeho výroby. Za pouhé tři tisíce korun ročně… Nechcete mít raději sídlo, kde je vše podstatné v ceně?